วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ภาพวาด ของ อ.ถวัลย์ ดัชนี
 

ภาพวาดถวัลย์ ดัชนี ผลงานอันทรงคุณค่าทางศิลปะภาพวาดถวัลย์ ดัชนี ผลงานอันทรงคุณค่าทางศิลปะ

ภาพวาดถวัลย์ ดัชนี ผลงานอันทรงคุณค่าทางศิลปะ

ภาพวาดถวัลย์ ดัชนี ผลงานอันทรงคุณค่าทางศิลปะ

ภาพวาดถวัลย์ ดัชนี ผลงานอันทรงคุณค่าทางศิลปะศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
นายถวัลย์ ดัชนี ปัจจุบันอายุ ๖๒ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒ ที่จังหวัดเชียงราย

3 กันยายน พ.ศ. 2557 อ.ถวัลย์ ดัชนี ได้เสียชีวิตลง หลังป่วยด้วยโรคตับอักเสบ
  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)


พิพิธภัณฑ์ศิลปะ  บ้านดำ นางแล ที่จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"