วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ผลงานจิตรกรรมและวาดเส้น โดย สุรเดช แก้วท่าไม้" / The exhibition of Painting and drawing by Suradej Kaewthamaiชื่อผลงาน อรุณรุ่งในฤดูกาลหนึ่ง
guaranteed
ชื่อศิลปิน สุรเดช
guaranteed 
 แก้วท่าไม้
เทคนิค, ขนาด สีน้ำมัน, 50 x 50 ซม.   

 
ชื่อผลงาน แดดอ่อน ๆ ตอนบ่าย ๆ
guaranteed payday loans
ชื่อศิลปิน สุรเดช
guaranteed payday loans
 แก้วท่าไม้
เทคนิค, ขนาด สีน้ำมันบนผ้าใบ, 70 x 90 ซม.

ชื่อผลงาน ลำนำแห่งลำน้ำ
guaranteed payday loans
ชื่อศิลปิน สุรเดช
guaranteed payday loans
 แก้วท่าไม้
เทคนิค, ขนาด สีน้ำมัน, 185 x 140 ซม.

ผลงานโดย สุรเดช แก้วท่าไม้


The exhibition of Painting and drawing by Suradej Kaewthamai

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"