วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Krabi Thailand


 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอ อ่าวลึกและอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ มีสภาพที่เป็นเขาสูงที่ทอดตัวในแนวเหนือใต้ เขาหินปูนที่มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน ป่าดงดิบ ธารน้ำใต้ภูเขา และบางส่วนเป็นหมู่เกาะในทะเลอันดามัน

 

 

  ชมความงามของท่าปอมคลองสองน้ำ
 ชมความงามของท่าปอมคลองสองน้ำ จังหวัดกระบี่

  ชมความงามของท่าปอมคลองสองน้ำ
 ชมความงามของท่าปอมคลองสองน้ำ
  ชมความงามของท่าปอมคลองสองน้ำ

  ชมความงามของท่าปอมคลองสองน้ำ

  ชมความงามของท่าปอมคลองสองน้ำ


ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"