วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Painting "Reflections"จิตรกรรม “ภาพสะท้อน” (Mirror of Mind)


นิทรรศการจิตรกรรม “ภาพสะท้อน” (Mirror of  Mind)
รายได้ส่วนหนึ่งนำสมทบทุน “มูลนิธิพระดาบส”
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ  82  พรรษา
เมื่อวันที่  1  ธันวาคม 2552-10  มกราคม 2553 

โรง แรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค  ร่วมกับ  กลุ่มศิลปินโฟกัส  และ  บริษัท  แอบด้า  กรุ๊ป จำกัด   จัดงานแสดงนิทรรศการจิตรกรรม  “ภาพสะท้อน”  (Mirror  of   Mind)   โดยรายได้ส่วนหนึ่งนำสมทบทุน “มูลนิธิพระดาบส”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ  82  พรรษา
นิทรรศการ จิตรกรรม  “ภาพสะท้อน”  (Mirror  of  Mind)  ครั้งนี้  เป็นการนำเสนอผลงานของศิลปินจำนวน   9   ท่าน    ที่มีต่อแรงบันดาลใจจากรอบกายในการสร้างผลงานและสะท้อนถึงความงดงาม    ศิลปะไทยโบราณธรรมชาติ  ให้ประทับไว้ในความรู้สึกที่ดีแก่ผู้ชมด้วยเทคนิคในแนวถนัดของศิลปินแต่ละ ท่าน  ได้แก่  สีน้ำ  สีน้ำมัน   สีอะครีลิค  ฯลฯ    จำนวน   60   ภาพ  นำโดย   ธารา  วงศ์รัตน์,  ช่อทิพย์  ศรีสวัสดิ์พงษ์,  ฉัตรชัย   พอควร,  แสนคม  สมคิด,  มูหะหมัด  นาแซ่  เจ๊ะแว,  ศรัณย์นนท์   ผันอากาศ,  สุเมธ   พงศ์ชินฤทธิ์,  วัณณา  อยู่คง, ธำรงค์  ศรีสวัสดิ์พงษ์   และศิลปินรับเชิญ   นำโดย   รศ.ปริญญา  ตันติสุข,  อ.สมศักดิ์   เชาวน์ธาดาพงศ์,  ผศ.พิชิต  ตั้งเจริญ  และ  อ.ศราวุธ  ดวงจำปา

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"