วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


 

แดนสนธยา” โดย ช่วง มูลพินิจ  เอกลักษณ์ ที่โดดเด่นในงานศิลปะของ ช่วง มูลพินิจ คือความงามของลายเส้นหรือลายไทยที่อ่อนช้อยผสมผสานเข้ากับศิลปะสมัยใหม่ได้ อย่างกลมกลืน
"เมื่อ มองดูรอบ ๆ ทุกอย่างมีความงดงาม ไม่ว่าดอกไม้ ต้นไม้ใบหญ้า ศิลปินล้วนมีธาตุของการแสดงออก เป็นธาตุแท้ของศิลปิน


สำหรับ ความถนัดส่วนตัวของ ช่วง มูลพินิจ คืองานลายเส้นและจิตรกรรม โดยมีผลงานชิ้นสำคัญมากมาย  ทั้งยังมีผลงานประติมากรรมโลหะผสม “สิงโตคู่” ที่ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ปัจจุบันติดตั้ง ณ วัดสิรินทรเทพรัตนาราม จ.นครปฐม และผลงานที่ติดตั้งอยู่ที่บริษัทเอกชนอีกหลายชิ้น"คลื่นวัฏฏะ"


ผล งานของ ช่วง มูลพินิจ ในระยะแรกเป็นภาพวาดลายเส้นที่มีความงดงามอ่อนช้อย เริ่มด้วยการเขียนภาพลายเส้นประกอบในหนังสือสยามสมัย โดยการชักชวนจาก สุลักษณ์ ศิวรักษ์

ยังมีผลงานออกแบบตัวหนังสือชื่อเรื่องและโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่ ที่เป็นวรรณคดีหรือเรื่องราวพื้นบ้าน เช่น แผลเก่า เลือดสุพรรณ เพื่อน-แพง ไกรทอง พระรถ-เมรี ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นที่รู้จักกันดี
ข้อ ความบางส่วนจากงานเขียนของ ช่วง มูลพินิจ ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่ลึกซึ้งของศิลปินผู้นี้ ปัจจุบัน ช่วง มูลพินิจ ยังคงทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง และได้สร้างหอศิลป์ที่บริเวณบ้านพัก บนถนนรามคำแหง


สำหรับ ผลงานเด่นที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการชุด “แดนสนธยา” ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ในครั้งนี้  ได้แก่ ภาพจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ ชื่อ “ม้า” “เสือ” “ฝันกลางวัน” “คลื่นวัฏฏะ” และ “พาหนะพระคเณศ” ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖

ภาพและข้อมูลจาก
เฟซบุคช่วง มูลพินิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"