วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยโดย สมภพ บุตราชผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยโดย สมภพ บุตราช จิตรกรแนวศิลปะไทยในนิทรรศการ “นางสงกรานต์ 2556”

เอกลักษณ์พื้นถิ่นของคนไทย

นิทรรศการ  : นางสงกรานต์ ๒๕๕๖
ศิลปิน :   สมภพ บุตราช
วันที่ :  18 มีนาคม – 28 เมษายน 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"