วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ผลงานของ ชัยรัตน์ แสงทองผลงาน “ธรรมะจากบึงบัว” ภาพสีน้ำขนาดใหญ่ 
ของ “อาจารย์โกศล พิณกุล”


........................................................................

ผลงานจิตรกรรมแนวเหมือนจริงที่ละเอียดอ่อนงดงามสร้างสรรค์ โดย ชัยรัตน์ แสงทอง
ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"