วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ฝีมือที่งดงามของคนไทย


" จำรัส พรหมมินทร์ "จิตรกรพื้นบ้านแห่งล้านนา ที่ชาวบ้านเรียกขานว่าสล่าขิ่น"

 และจำรัส  พรมมินทร์  ( สล่าขิ่น ) ศิลปินพื้นบ้านผู้เปิดสตูดิโอทำงานศิลปะอิสระเป็นคนแรกของเชียงราย  และเป็นคนแรกๆของประเทศไทย  


อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ / Chalermchai Kositpipat (ศิลปินแห่งชาติปี 2555)

 
อาจารย์นริศ  รัตนวิมล / Narich Ratanawimol
1 เมษายน 2498   จังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง
ช่างสลักหินอ่อนผู้เป็นสุดยอดของแผ่นดิน ดังผลงานฝีมือแกะสลักรูปเหมือนบูรพาจารย์ที่ประดิษฐานอยู่ในองค์พระมหา เจดีย์ วัดป่าภูก้อน เป็นผู้ออกแบบและแกะสลักองค์พระพุทธรูป พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว ปางปรินิพพาน ยาว ๒๐ เมตร

บ้านศิลปินนริศ รัตนวิมล
แกะหิน
แกะสลักหินอ่อน / Marble Carving
,26 x 30 x 60 cm.

 
ปรีชา  ราชวงศ์ / Preecha Rachawong
เกิด              17 กันยายน  2504  จังหวัดเชียงราย
การศึกษา    โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ทางศิลปะ  ศึกษาด้วยตนเองจากธรรมชาติ
เกียรติประวัติ
2526,2527,2528    - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ
2527,2529       - ร่วมแสดงนิทรรศการบัวหลวง
2535,2536       - เขียนภาพในพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2544                - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดผลงานศิลปะต้นแบบสำหรับพิมพ์บน ผ้าพันคอเรื่อง “ ข้าว ” เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช ณ  หอศิลปะและการออกแบบ
ปัจจุบัน ศิลปินอิสระ

                 ปลายนา / At the End of the Field                  
  สีอะครีลิก บนผ้าใบ / Acrylicl on Canvas ,53 X70 cm.


อ.พรมมา  อินยาศรี / Promma Inyasri
เกิด             1 กุมภาพันธ์ 2505จังหวัดลำปาง
การศึกษา     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่
นายพรมมา อินยาศรี เป็นเจ้าของหอศิลป์นายพรมมารางวัลหรือเกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. 2537
เกียรติบัตรศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539
จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
เนื่องในวโรกาสฉลองราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ. 2539


อ.ศุภรัตน์  ราชรินทร์ / Suppharat Ratcharin
  เกิด  1 ตุลาคม  2519      อุบลราชธานี
Born in 1976, Ubonratchatanee  Thailand
Lives and works in Chiang Rai
 Office
Arts Program , Chiangrai Rajabhat  University, Muang, ChiangRai 57100
การศึกษา
ปริญญาตรี  สาขาจิตรกรรม  คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Education
B.F.A. (Painting) Faculty of Fine Arts, ChiangMai Universit
y..
 

 
 
White Lily
สีน้ำมันบนผ้าใบ / Oil on Canvas,90 X110cm.

 
สมบูรณ์ สูงขาว / Mr.Somboon  Soongkhao
เกิด               27  กันยายน  2520  (  เชียงราย  )
การศึกษา  ปริญญาตรี   ( ศษ.บ ) จิตรกรรม คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตล้านนา เชียงใหม่ ( เจ็ดยอด)

เกียรติประวัติ
2553          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดวาดภาพ “ ความสุข สงบ สันติของ สังคมไทย ” โครงการ 111 ปี ตำรวจภูธรภาค 5  จังหวัดเชียงใหม่                  
2550           รางวัลที่ 3  การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ
                    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80  พรรษา  5 ธันวาคม 2550    จัดโดย  ธนาคารกสิกรไทย
2549          รางวัลชมเชย   การประกวดภาพจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
                   1  ธันวาคม  2549   จัดโดย  บริษัทในเครือสหพัฒน์                                                                                 
               สะอาด – สงบ / Peace
สีอะครีลิกบนผ้าใบ / Acrylic on Canvas, 40 X 60 cm
ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"