วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

Massage Thai นวดแผนไทย


เทคนิควิธีการนวดแผนโบราณ (นวดแผนไทย-นวดไทย) นวดในท่านั่ง นวดคอ ไหล่และหลัง
เทคนิควิธีการนวดแผนโบราณ (นวดแผนไทย-นวดไทย)
นวดในท่านั่ง นวดคอ ไหล่และหลัง
เทคนิควิธีการนวดแผนโบราณ (นวดแผนไทย-นวดไทย) จะเริ่มต้นที่การนวดฝ่าเท้าเป็นอันดับแรกและตามด้วยการนวดขา นวดแขน นวดมือ นวดคอและนวดใบหน้า และจบด้วยการนวดในท่านั่ง
เส้นบริเวณคอและหัวไหล่
 • เริ่มต้นที่ใต้ฐานกะโหลกศีรษะหรือท้ายทอย ห่างจากเส้นเอ็นที่คอแต่ละข้างประมาณ 1 ข้อนิ้ว และไล่ลงมาตามกระดูกสันหลัง โค้งหากระดูกสะบัก
 • เริ่มจากกระดูกสันหลังทั้งสองข้างใต้ฐานกะโหลกศีรษะ ไล่ลงมาจนถึงกระดูกสันหลังข้อที่ 7 ข้าง ๆ กระดูกสะบักด้านหลัง
 • เริ่มที่กระดูกข้อต่อระหว่างแขนกับหัวไหล่ ไล่ขึ้นไปตามทางลาดหัวไหล่จนจรดกระดูกสันหลัง
►ประโยชน์ของการนวดในท่านั่ง นวดคอ ไหล่และหลัง
 1. ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณไหล่และลำคอ
 2. ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณหลัง
 3. ช่วยทำให้กระดูกสันหลังมีความยืดหยุ่นดีขึ้น
 4. ช่วยทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
 5. ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะเรื้อรัง
 6. ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณไหล่และลำคอ
 7. ช่วยบรรเทาอาการตึงเครียดของประสาทบริเวณใบหน้า
 8. ช่วยแก้อาการไหล่ยึด
1. เทคนิควิธีการนวดดึงแขนไปด้านหลัง
- ผู้รับการนวดนั่งขัดสมาธิ ตัวตั้งตรง มือประสานกันไว้ที่หน้าตัก
 เทคนิควิธีการนวดดึงแขนไปด้านหลัง          เทคนิควิธีการนวดดึงแขนไปด้านหลัง
- ผู้นวดนั่งข้างหลังของผู้รับการนวด ขาขวาของผู้นวดตั้งขึ้นเพื่อพยุงลำตัวของผู้นวดเอาไว้ในขณะลงมือนวด
- ให้ผู้รับการนวดยกมือซ้าย จับไหล่ซ้ายของตัวเอง บริเวณใต้ท้ายทอย
- ในขณะเดียวกันผู้นวดจับข้อศอกซ้ายของผู้รับการนวดด้วยมือซ้าย ส่วนมือขวาจับมือซ้ายของผู้รับการนวดกดมือขวาลงไป พร้อมกับยกข้อศอกขึ้นมา ดึงไปข้างหลังโดยออกแรงพอสมควร ให้ดึงจนสุดจนดึงต่อไปไม่ได้อีกแล้ว
- ดึงค้างไว้สักครู่แล้วจึงปล่อย
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับแขนข้างขวา
2. เทคนิควิธีการนวดกดหัวไหล่
- ผู้รับการนวดนั่งขัดสมาธิ ตัวตั้งตรง มือประสานกันไว้ที่หน้าตัก
- ผู้นวดยืนข้างหลังของผู้รับการนวด 
เทคนิควิธีการนวดกดหัวไหล่               เทคนิควิธีการนวดกดหัวไหล่
- ผู้นวดใช้ฝ่ามือทั้งสองวางลงบนไหล่ด้านข้างลำคอของผู้รับการนวด แล้วกดลงไปด้วยความแรงพอสมควร โดยทิ้งน้ำหนักตัวของผู้นวดลงไปที่สันข้อมือ
- กดค้างไว้สักครู่แล้วจึงปล่อย ทำซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
3. เทคนิควิธีการนวดยืดไหล่และลำคอ
- ผู้รับการนวดนั่งขัดสมาธิ ตัวตั้งตรง มือประสานกันไว้ที่หน้าตัก
 เทคนิควิธีการนวดยืดไหล่และลำคอ
- ผู้นวดยืนข้างหลังของผู้รับการนวด
- ผู้นวดประสานฝ่ามือทั้งสองข้าง วางข้อศอกขวาไว้เหนือใบหูด้านซ้ายของผู้รับการนวด วางข้อศอกซ้ายไว้ที่หัวไหล่ด้านซ้ายของผู้รับการนวด
- ออกแรงดันข้อศอกทั้งสองข้างพอสมควร จนศีรษะของผู้รับการนวดเอียงไปทางด้านขวา ในขณะที่ไหล่ของผู้รับการนวดยังอยู่ในตำแหน่งเดิม
- กดค้างไว้สักครู่จึงปล่อย ทำซ้ำหลาย ๆ ครั้ง แล้วจึงเปลี่ยนไปด้านขวาของผู้รับการนวด
4. เทคนิควิธีการนวดท่าผีเสื้อ
- ผู้รับการนวดนั่งขัดสมาธิ ตัวตั้งตรง มือประสานกันไว้ที่หน้าตัก
เทคนิควิธีการนวดท่าผีเสื้อ เทคนิควิธีการนวดท่าผีเสื้อ เทคนิควิธีการนวดท่าผีเสื้อ
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าด้านหลังของผู้รับการนวด
- ผู้รับการนวดใช้มือทั้งสองข้างจับที่ท้ายทอย ยกข้อศอกขึ้น
- ผู้นวดใช้ท่อนแขนทั้งสองข้างโอบดันแขนของผู้รับการนวดไปข้างหลังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ทำค้างไว้สักครู่แล้วจึงปล่อย แล้วจึงทำซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
5. เทคนิควิธีการนวดศีรษะจรดเข่า
- ผู้รับการนวดนั่งเหยียดขาตรง ตั้งตัวตรงอย่าผ่อนคลาย
เทคนิควิธีการนวดศีรษะจรดเข่า
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าข้างหลังของผู้รับการนวด
เทคนิควิธีการนวดศีรษะจรดเข่า
- ผู้นวดใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างวางลงบนแผ่นหลังของผู้รับการนวด ค่อย ๆ ดันหลังลงไปจนศีรษะจรดเข่า
- ทำค้างไว้สักครู่แล้วจึงปล่อย แล้วจึงทำซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
6. เทคนิควิธีการนวดท่าผีเสื้อคว่ำหน้า
- ผู้รับการนวดนั่งขัดสมาธิ ตัวตั้งตรง มือประสานกันไว้ที่หน้าตัก
 เทคนิควิธีการนวดท่าผีเสื้อคว่ำหน้า เทคนิควิธีการนวดท่าผีเสื้อคว่ำหน้า เทคนิควิธีการนวดท่าผีเสื้อคว่ำหน้า
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าด้านหลังของผู้รับการนวด ยกขาขวาตั้งขึ้นเพื่อพยุงตัวของผู้นวดขณะทำการนวด
- ผู้รับการนวดใช้มือทั้งสองข้างจับที่ท้ายทอย ยกข้อศอกขึ้น
- ผู้นวดใช้ท่อนแขนทั้งสองข้างโอบประสานฝ่ามือไว้บนฝ่ามือของผู้รับการนวด
- ดันท้ายทอยของผู้รับการนวดลงไปจนศีรษะจรดหน้าตักของผู้รับการนวด
- ทำค้างไว้สักครู่แล้วจึงปล่อย แล้วจึงทำซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
7. เทคนิควิธีการนวดนวดไหล่ด้วยท่อนแขน- ผู้รับการนวดนั่งขัดสมาธิ ตัวตั้งตรง มือประสานกันไว้ที่หน้าตัก
 เทคนิควิธีการนวดนวดไหล่ด้วยท่อนแขน       เทคนิควิธีการนวดนวดไหล่ด้วยท่อนแขน
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าด้านหลังของผู้รับการนวด ใช้ท่อนแขนวางลงบนไหล่ชิดลำคอของผู้รับการนวด
- ทิ้งน้ำหนักตัวลงไปที่ท่อนแขนพอสมควร พร้อมกับหมุนท่อนแขนไล่ไปตามเนินไหล่ของผู้รับการนวด ทำซ้ำหลาย ๆ รอบ

8. เทคนิควิธีการนวดสับไหล่ด้วยสันมือ
- ผู้รับการนวดนั่งขัดสมาธิ ตัวตั้งตรง มือประสานกันไว้ที่หน้าตัก
 เทคนิควิธีการนวดสับไหล่ด้วยสันมือ          เทคนิควิธีการนวดสับไหล่ด้วยสันมือ
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าด้านหลังของผู้รับการนวด ประกบฝ่ามือทั้งสองข้างโดยให้นิ้วแยกออกจากกัน
- ทุบลงไปที่ไหล่โดยใช้สันมือ ทุบไล่จนตลอดแนวทั้งไหล่ด้านซ้ายและด้านขวาของผู้รับการนวด ทำซ้ำหลาย ๆ รอบ
9. เทคนิควิธีการนวดดันหลังด้วยฝ่าเท้า
- ผู้รับการนวดนั่งเหยียดขาตรง ตั้งตัวตรงอย่าผ่อนคลาย
- ผู้นวดนั่งเหยียดขาตรงด้านหลังของผู้รับการนวด
 เทคนิควิธีการนวดดันหลังด้วยฝ่าเท้า
- ผู้รับการนวดกางแขนมาด้านหลัง ในขณะที่ผู้นวดจับข้อมือของผู้รับการนวดเอาไว้ทั้งสองข้าง
 เทคนิควิธีการนวดดันหลังด้วยฝ่าเท้า
- ผู้นวดใช้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างวางบนแผ่นหลังของผู้รับการนวด
 เทคนิควิธีการนวดดันหลังด้วยฝ่าเท้า เทคนิควิธีการนวดดันหลังด้วยฝ่าเท้า
- จากนั้นออกแรงดันเท้าพร้อมกับดึงแขนของผู้รับการนวดเข้าหาผู้นวด
- ทำค้างเอาไว้สักครู่แล้วจึงปล่อย ทำซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
10. เทคนิควิธีการนวดกดคอด้วยนิ้วหัวแม่มือ
- ผู้รับการนวดนั่งขัดสมาธิ ตัวตั้งตรง มือประสานกันไว้ที่หน้าตัก
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าด้านหลังของผู้รับการนวด
เทคนิควิธีการนวดกดคอด้วยนิ้วหัวแม่มือ           เทคนิควิธีการนวดกดคอด้วยนิ้วหัวแม่มือ
- ใช้ฝ่ามือขวาของผู้นวดรองรับหน้าผากของผู้รับการนวดเอาไว้ในขณะที่นวด ใช้มือซ้ายวางทาบลงไปที่ฐานกระโหลกโดยรอบ
- กดนวดไล่ขึ้นลงให้ทั่วลำคอ ทำซ้ำหลาย ๆ รอบ






ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"