วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

อยากให้ทุกคนได้อ่าน

จดหมายถึงนาย

                ข้าพเจ้าเป็นชาวต่างประเทศ ทำงานอยู่ในเมืองไทย มา 20 ปี มีหน้าที่รายงานภาพรวม   ของประเทศไทยกลับไปยังนาย ในต่างประเทศ หรือบางครั้งก็ เสนอรายงานต่อรัฐบาลประเทศของข้าพเจ้า   ล่าสุดนี้ นายต้องการทราบว่าควรจะดำเนินการในแง่ยุทธศาสตร์ต่อประเทศไทยอย่างไรดี    เพื่อให้การครอบงำประเทศนีสมบูรณ์ที่สุดในระยะยาว    ข้าพเจ้าพอจะสรุปให้นายได้ดังต่อไปนี้  ภาพรวมของประเทศไทย ยังคงเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ค่อนข้างยากจน  สังคมไทยโดยพื้นฐาน มีลักษณะไร้ระเบียบกฏเกณฑ์ เป็นอุปนิสัยประจำตัว ของคนชนชาตินี้  แม้ว่ารัฐบาลและประชาชนส่วนหนึ่งได้พยายามแก้ไขกฏหมายต่างๆจำนวนมาก  รวมทั้งรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศให้ดีขึ้น  แต่โดยพฤติกรรมแล้ว  คนไทยนิยมการดำเนินชีวิต ธุรกิจ ที่อยู่เหนือกฏเกณฑ์ต่างๆ  หรือที่มีคำกล่างในประเพณีไทยว่า   ทำได้ตามใจคือไทยแท้       ในทางกายภาพ  กรุงเทพฯเป็นตัวอย่างของเมืองหลวงที่ไร้ระเบียบที่สุดแห่งหนึ่งของโลก   เมืองเชียงใหม่ซึ่งน่าจะได้เรีนรู้บทเรียนจากกรุงเทพฯแต่ก็ไม่ทำ  หรือทำไม่ได้  เมืองพัทยาซึ่งควรเป็นบทเรียนให้กับเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ  แต่ก็ไม่เป็นหรือเป็นไม่ได้   ระบบการจราจรและพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะก็เป็นอีกตัวอย่างที่เวลที่สุด  นับเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติก็ว่าได้  
                 การรุกลำที่ดินสาธาณะ  ที่ป่าสงวน  เขตอุทยานแห่งชาต  ก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า แก้ไขไม่ได้
แม่แต่ขนาดทำเนียบรัฐบาลเองภายนอกดูสวยงามแต่ภายในนั้นไร้ระเบียบทางกายภาพอย่างน่ากลัว
เช่น  เอกสารที่ท่วมทางเดิน ซึ่งเป็นปัญหาของทุกหน่วยงานราชการตลอดกาล  แก้ไม่ได้  ความไร้ระเบียบทางกายภาพนี้  ทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นเพียงแค่ประเทศเล็กๆ  ที่เราควรเข้ามากอบโกยเอกผลประโยชน์  เมื่อมีโอกาศและก็กลับไป
                ( ท่านจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ แต่มีการค่าประเวณี และยาเสพติด)

   (อย่างเปิดเผยทั่วไป มีการฆาตกรรมกันมาก การฉ้อราษฏร์บังหลวงมีอยู่ทั่วหัวระแหง)
(สังคมไทยเป็นสังคมที่ผุกร่อนมากแล้ว รอวันแตกสลายลงเหมือนหินกับปูนซึ่งถูกน้ำกัดกร่อนทุกวัน)

(ระบบราชการไทยนั้นล้าหลังมาก  และเป็นทั้งอุปสรรค์ต่อการพัฒนาประเทศพร้อมๆ กับเป็นเชื้อโรคที่กัดกินสังคมไทยโดยส่วนรวมมากขึ้นทุกที่  ระบบราชการไทยเต็มไปด้วยความกดดัน  ทำลายทรัพยากรบุคคล  เต็มไปด้วยความไร้ประสิทธิภาพ  และความไร้สำนึกต่อสังคม)  

อ่านแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนกันนะนี่

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"