วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

Baishui in China

 Baishui อยู่ในหุบเขาระหว่าง Yunshanping กับ Ganhaizi ที่ประเทศจีน เพราะท้องน้ำและที่ราบสูงเป็นสีขาว จึงตั้งชื่อนี้ แม่น้ำ Baishui (น้ำสีขาว) น้ำสะอาด และป่าเขียวชอุ่มเป็นดง น้ำของแม่น้ำ Baishui เป็นน้ำที่จากภูเขาหิมมังกรหยก
ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"