วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เด็กด้วยโอกาส ที่รอความเอาใจใส่จากคุณทุกคนในสังคมนี้
 โครงการ เพื่อเด็กด้อยโอกาส

 เด็กยากจนในชนบท ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและวัฒนธรรม       

  
             
   

 

                       


        


ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"