วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Hyden Wave Rock แห่งออสเตรเลีย


 เป็นหินแกรนิต เกิดจากการชะล้างและกัดเซาะโดยน้ำฝน มวลทราย และความแรงของกระแสลม
 คลื่นหินยักษ์ ออสเตรเลีย


ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"