วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เกาะผักกาด ริมทะเลสาบ Huron แห่งทวีปอเมริกาเหนือ

เกาะผักกาด
 มีรูปร่างเป็นชั้นๆ ตามธรรมชาติสร้างสรรค์ จากการกัดกร่อนของปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลง
 

 เกาะผักกาด ริมทะเลสาบ Huron

 

 

 
ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"