วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Carvings in wood. งานแกะสลักไม้ ในประเทศไทย


การแกะสลักไม้ ถือว่าเป็นงานศิลปกรรมที่เก่าแก่ประเภทหนึ่ง ซึ่งเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยมนุษย์ดึกดำบรรพ์

 
 สำหรับ การแกะสลักไม้ในประเทศไทยนั้นแต่เดิมส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาทั้ง สิ้นได้แก่งานแกะสลักไม้ประกอบโบสถ์  วิหาร ศาลาวัด หอพระไตรปิฎก  ตู้พระไตรปิฎก 

             
           

                           
          

          

               

          

             

                    

             

            
               

           

              

        

   

    
     

    

   

             

            

                    

              

            

        

                  

              

         

       

           


 

เครื่องมือที่ใช้ในการแกะสลัก

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"