วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รูปภาพเก่าๆหาดูยาก
 จ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์ เป็นเจ้าจอมคนสุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


 พระราชวงศ์จักรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากรพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ เจ้าจอมมารดาพร้อม

ไฟล์:สมเด็จพระศรีพัชริน.jpg
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
 ไฟล์:Princessconsortofkingramasixth.jpg
 สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี
ไฟล์:สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี.jpg
 สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี


สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านภาจรจำรัสศรี  พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ พระอรรคชายาเธอ


 สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ คือพระราชอิสริยายศของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ
                           
 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์พระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติจากพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี


 พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ พระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าพงษ์จักร เป็นพระโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ กับหม่อมคัทริน มีศักดิ์เป็นพระราชภาติยะ (หลานอา) ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
         
 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/262/14262/images/MyKing/SonOfRama5/KingOfThai2477/TheEnd/005.jpg               
                 

 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซีย

 

 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสี พระราชธิดาพระองค์เดียวใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติกับ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี

 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดีพระราชโอรสองค์ที่ ๔๔ ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่ เจ้าจอมมารดาเจ้าทิพเกษร ณ เชียงใหม่

 

 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์ พระราชธิดาใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ


พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

   แคทยา
 สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
 

              

              

  


                                                                                       
                                                                                              พระองค์เจ้าโสมสวลี
ภาพที่หาดูได้ยาก พระองค์โสมฯ ตอนทรงพระเยาว์วัย ทรงสิริโฉมงดงาม               ภาพที่หาดูได้ยาก พระองค์โสมฯ ตอนทรงพระเยาว์วัย ทรงสิริโฉมงดงาม
 


 

 

 
 
 
            

 

 

                          

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"