วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

National dress.


 
 
 
 ชุด ไทย
           
ชุด มาเลเซีย
                       
ชุด ฟิลิปปินส์
                          
    
ชุด เวียตนาม                                 ชุด เกาหลี

ชุด  กัมพูชา

ชุด  พม่า

ชุด ลาว

ชุด  บรูไน

ชุด สิงคโปร์

ชุด อินโดนิเซีย


ชุด ญี่ปุ่น
                      
ชุดของดูไบ                                                                           ซาอุ

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"