วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

งานพับกระดาษของญี่ปุ่น

ศิลปะพับกระดาษของญี่ปุ่น 

รูปภาพ พับกระดาษแบบญี่ปุ่น ขั้นเทพ Origami Paper Art vol.2 

รูปภาพ พับกระดาษแบบญี่ปุ่น ขั้นเทพ Origami Paper Art vol.2            รูปภาพ พับกระดาษแบบญี่ปุ่น ขั้นเทพ Origami Paper Art vol.2

รูปภาพ พับกระดาษแบบญี่ปุ่น ขั้นเทพ Origami Paper Art vol.2           รูปภาพ พับกระดาษแบบญี่ปุ่น ขั้นเทพ Origami Paper Art vol.3

 รูปภาพ พับกระดาษแบบญี่ปุ่น ขั้นเทพ Origami Paper Art vol.3รูปภาพ พับกระดาษแบบญี่ปุ่น ขั้นเทพ Origami Paper Art vol.3

รูปภาพ พับกระดาษแบบญี่ปุ่น ขั้นเทพ Origami Paper Art vol.3รูปภาพ พับกระดาษแบบญี่ปุ่น ขั้นเทพ Origami Paper Art vol.3

รูปภาพ พับกระดาษแบบญี่ปุ่น ขั้นเทพ Origami Paper Art vol.3รูปภาพ พับกระดาษแบบญี่ปุ่น ขั้นเทพ Origami Paper Art vol.3
รูปภาพ โอริกามิ ศิลปะการพับกระดาษ By Shuki Kato ปรมาจารย์ชาวญี่ปุ่น  รูปภาพ โอริกามิ ศิลปะการพับกระดาษ By Shuki Kato ปรมาจารย์ชาวญี่ปุ่น

รูปภาพ โอริกามิ ศิลปะการพับกระดาษ By Shuki Kato ปรมาจารย์ชาวญี่ปุ่น  รูปภาพ โอริกามิ ศิลปะการพับกระดาษ By Shuki Kato ปรมาจารย์ชาวญี่ปุ่น

 รูปภาพ โอริกามิ ศิลปะการพับกระดาษ By Shuki Kato ปรมาจารย์ชาวญี่ปุ่น  รูปภาพ โอริกามิ ศิลปะการพับกระดาษ By Shuki Kato ปรมาจารย์ชาวญี่ปุ่น

รูปภาพ โอริกามิ ศิลปะการพับกระดาษ By Shuki Kato ปรมาจารย์ชาวญี่ปุ่น รูปภาพ Origami สัตว์น่ารัก ศิลปะการพับกระดาษ สวยงามปราณีต

 
รูปภาพ Origami สัตว์น่ารัก ศิลปะการพับกระดาษ สวยงามปราณีต   รูปภาพ โอริกามิ ( ศิลปะการพับกระดาษ ) แบบเล็กที่สุดในโลก

 รูปภาพ โอริกามิ ( ศิลปะการพับกระดาษ ) แบบเล็กที่สุดในโลก  รูปภาพ โอริกามิ ( ศิลปะการพับกระดาษ ) แบบเล็กที่สุดในโลก
รูปภาพ พับกระดาษแบบญี่ปุ่น ขั้นเทพ Origami Paper Art vol.1   รูปภาพ พับกระดาษแบบญี่ปุ่น ขั้นเทพ Origami Paper Art vol.1

รูปภาพ พับกระดาษแบบญี่ปุ่น ขั้นเทพ Origami Paper Art vol.1           รูปภาพ ศิลปะ การพับกระดาษ ฝีมือฟ้าประทานรูปภาพ พับทิชชูรูปกุหลาบ เทคนิคจีบหญิงง่ายๆ      


รูปภาพ นกกระดาษ งานกระดาษอาร์ตๆ เจิดมาก                 

รูปภาพ นกกระดาษ งานกระดาษอาร์ตๆ เจิดมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"