วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

เผ่ากินคนอยู่ทีไหนเผ่ากินคนอยู่ทีไหน
คนกินคน เป็นจุดเด่นของชนเผ่าที่อยู่ที่นี่ บนหมู่เกาะมหาสมุทรแปรซิฟิก บนเกาะปาปัว ประเทศอินโดนีเซีย ยังมีป่าทืบ ยากต่อมนุษย์เข้าไปถึง ยังมีชนเผ่าคนป่า อาศัยอยู่ ปาปัว มียอดเขาPuncak Jayaที่สูงที่สุด4,884เมตร  และมีหิมะปกคลุมอยู่ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"