วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

สิ่งแปลก ที่สวยงามในโลก

หลุมยักษ์ หลุม กัวเตมาลา 2010
หลุมยักษ์ หลุม กัวเตมาลา 2007 The Great Blue Hole


The Door to HellMirny Diamond MineKimberley Big Hole


Kennecott CopperDiavik Mine


วัดพระแก้ว
เมืองซีเชน อิตซา เขตยูคาทาน เม็กซิโก (Chichen Itza) 

                   Posted Image
 สนามโคลอสเซียม กรุงโรม อิตาเลียน (Colosseum)

 

Posted Image
 กำแพงเมืองจีน (Great Wall)

 
 เปตรา" เมืองนครหินสีชมพู จอร์แดน
 
 เมืองสาบสูญแห่งอินคา "มาชูปิกชู" เปรู (Machu Picchu)
 


 ทัชมาฮาล เมืองอักรา อินเดีย (Tal Mahal) 

 Posted Image
 มหาพีระมิดกิซา อียิปต์ (Pyramids of Giza)

 

 รูปปั้นของพระเยซูคริสต์


เม ทิโอร่า ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศกรีซ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก ด้วยความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างอยู่บนก้อนหินใหญ่สูงสง่า โดยอดีตสถานที่แห่งนึ้ถูกใช้เป็นที่พํานักของนักบวชคริสต?นิกายออร์โธด็อกซ? ซึ่งได?สร้างอารามไว้บนยอดเขาด้วยมีความเชื่อที่ว่า จะได้ใกล้ชิดกับสวรรค? และเป็นการง่ายต่อการป้องกันศาสนาอื่นมารุกรานอีกด้วย ด้วยความโดดเด่นของการสร้างสรรค์ของศิลปะแบบไบแซนไทน์ เมทิโอร่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ใน ปี 1988
อันดับที่ 3

Bagan
พุกาม ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ที่สวยงามและมีคุณค่า หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ เพราะในสมัยรุ่งเรืองเคยมีเจดีย์มากมายถึง 4,446 องค์ ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 2,217 องค์ น่าเสียดายตอนนี้พุกามเป็นเมืองที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลก ทั้ง ๆ ที่มีคุณสมบัติเต็มพร้อม ปัจจุบันรัฐบาลทหารพม่ากำลังพยายามเร่งเสนอชื่อและเตรียมความพร้อมให้เป็น มรดกโลกทางศิลปวัฒนธรรมแห่งต่อไป
อันดับที่ 2


Leptis Magna
เมือง เลปติส เมกนา ตั้งอยู่ทางตะวันออกของกรุงทริโปลีในประเทศลิเบียถูกขนาม นามว่าเป็น อาณาจักรโรมันที่มีชื่อเสียงและงดงามมากที่สุดในแอฟริกา ซึ่งปัจจุบันยังคงสภาพ ความรุ่งโรจน์ ด้วยเพราะอาณาจักรถูกสร้างโดยหินปูน จึงทำให้ทนต่อการเกิดแผ่นดินไหวนับครั้ง ไม่ถ้วน จุดเด่นของเมืองมิใช่เพียงแค่ความงาม เท่านั้น แต่ผังเมืองที่ถูกออกแบบมาอย่างดี ไม่ว่า จะเป็นถนน, อาคารซึ่งถูกประดับตกแต่งอย่างงดงาม, โรงอาบน้ำโรมัน ซึ่งถูกวางผังไว้ในตำแหน่ง เหมาะสม, สภาประชุม, หอประชุมสำหรับขุนนาง หรือไม่ว่าจะเป็น โรงละคร หรือคอมเพล็กซ์
อันดับที่ 1

The Library of Celsus
ห้อง สมุดเซลซุส เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างในปี ค.ศ.114-117 โดย ดิเบริอุส จูลิอุส อาควิลา เพื่ออุทิศให้กับ ‘ดิเบริอุส จูลิอุส เซลซุส’ ผู้เป็นบิดา โดยฝังโลงศพหินเอาไว้ที่ใต้หอสมุดและใช้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ แสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่ในอดีต ห้องสมุดแห่งนี้มีทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องค์นี้เป็นของจำลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียได้นำกลับไปออสเตรีย และตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนาavatar

About

เป็น นักเดินทางท่องเที่ยวตัวยง ชอบเดินทางไปถ่ายภาพและดูเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนและสัตว์ในสถาน ที่ต่างๆ อีกไม่นาน เราจะได้อ่านเรื่องราวการเดินทางไปเส้นทางโบราณนั่นคือ เส้นทางสายไหม จากนักเดินทางคนนี้ ต้องการติดต่อส่ง email มาหาเขาได้ที่ alohaman@bicycle2011.com
Tags:


Metiora

 
Metioraสโตนเฮนจ์ ประเทศอังกฤษ


 


ราชวังกรุงปักกิ่ง

Posted Image
นครวัด

Posted Image


มหาสถูปบุโรพุทโธ

 Posted Image

 วิหารพาร์เธนอน
 Posted Image
  มหาวิหารเซนต์เบซิล

 Posted Image

 ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน ประเทศจีน
ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"