วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Illusions Gallery Drawing (Set to 2). (ชุดที่ 2)

The Story Book, William-Adolphe Bouguereau       Cupid on the Lookout, William-Adolphe Bouguereau 

Bouguereau , William-Adolphe (French, 1825-1905)
 
Little Esmeralda, William-Adolphe Bouguereau       Little Ophelia (La Petite Ophelie), William-Adolphe Bouguereau

 The Secret, William-Adolphe Bouguereau      Lost Pleiad, William-Adolphe Bouguereau    Dawn, William-Adolphe Bouguereau

 Evening Mood, William-Adolphe Bouguereau       Holy Women at the Tomb, William-Adolphe Bouguereau

 ........................................................................
rown, Ford Madox (British, 1821 - 1893)

Pretty Baa-Lambs, Ford Maddox Brown
.........................

William Mason Brown

Peaches on a White Plate
 ...................................................

Burton , Fredrick (Irish, 1816-1900) 
 
Dreams, Fredrick Burton
 ...............................................
Bussiere, Gaston 
 
Water Nymph, Gaston Bussiere       Isolde, Gaston Bussiere
 ............................
Cabanel, Alexandre (French, 1823 - 1889)
Ophelia, Alexandre Cabanel
 ...........................

Fredrick Edwin Church
Niagra Falls, Fredrick Edwin Church     Autumn in America, Fredrick Edwin Church
 ......................................
Cibot, Edouard, (French, 1799-1877)
 
Anne Boleyn in the Tower, Edouard Cibot

 ..........................................
Cole, Thomas (American, 1801-1848)

The Falls of the Kaaterskills, Thomas Cole      Expulsion - Moon and Firelight,
 ....................................................

Hon.John Collier

Lilith, Hon. John Collier     The Water Nymph, Collier  
 ...........................................................

Frank Cadogan Cowper

Saint Francis, Frank Cadogan Cowper The Blue Bird, Cowper

 .........................................
 Cot, Pierre Auguste (French, 1837-1883) 

Le Printemps, Pierre Auguste Cott                 The Storm, Pierre Auguste Cott
 ..........................................
 Jasper Francis Cropsey
 Autumn, Mount Chocorua, Jasper Francis Cropsey

 
 ........................................
 Richard Dadd
The Artists Halt in the Desert, Richard Dadd

....................................................
 Leonardo da Vinci

Mona Lisa          
 ...................................................
 Montague Dawson
Crescent Moon, Montague Dawson
 ........................................................
 Paul Delaroche
The Young Martyr, Paul Delaroche
 ............................................................
ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"