วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Illusions Gallery Drawing (Set to 1). (ชุดที่ 1)

Unicorn with Animals, Aleisha          Pegasus, Aleisha
 
 Unicorn with Angel, Aleisha
 
(American, living)    Aleisha
Illusions Gallery Fine Art Prints on Canvas
 ................

Pansy and the Fairies, Mary Elizabeth Atkins           
 Mary Elizabeth Atkins
 (British, 1898-1940)
 ............................

 

 Anderson, Sophie (French, 1823 - 1903)

 Fair Face of Woman...  Sophie Anderson

 Heavenwards, Sophie Anderson

Her Favorite Pets, Sophie Anderson
.............
 
Jacoba Van De Sande (Dutch, 1826-1895)  
Autumn Treasures, Bakhuyzen
.........
Charles Burton (British, 1845 - 1894) 

Compulsory Education, Charles Burton Barber

Off to School, Charles Burton Barber
...........
Barker, Wright (English, 1864-1941)
Two Collies Above a Lake, Wright Barker
Foals, Wright Barker
.........  
Bastien-Lepage, Jules
Pauvre Fauvette, Jules Bastien-Lepage
Joan of Arc, Jules Bastien-Lepage
Gathering Potatoes, Jules Bastien-Lepage
......... 
 Bierstadt, Albert (b. Germany, 1830-d. America, 1902) 
Rainy Day in Autumn, Massachusetts, Albert Bierstadt
.......
Binks, Reuben Ward (British, 1880-1950)
Black Labs,Show and Field Trials, R. Ward Binks
.......
Binks, Thomas (British, 1860-1912)
The Pack Splits, Thomas Binks 
.........
Thomas Bromley (Scottish,1863 – 1903)
Sea Maidens, Thomas Blacklock
......
Blaas, Eugene von  (Austrian, 1843-1931)
.........
Bocklin, Arnold (Swiss, 1827-1901) 
Tombstome, Arnold Böcklin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"