วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Illusions Gallery Art (Set of 5) (ชุดที่5)

Ophelia, Arthur Hughes
  The Rescue, Arthur Hughes
Arthur Hughes
............................
 Midsummer's Eve, Edward Robert Hughes
 Arthur Hughes
................................ 
 
 Georg  Peter Alexander Healy
..................................
Far Away Thoughts, Alexei Alexeivich Harlamoff 
 Alexei Alexeivich Harlamoff
.............................
Fire Fancies. Arthur Hacker 
 Arthur Hacker
..........................
Moonlight at Wharfedale, John Atkinson Grimshaw 
  
Silvery Moonlight, John Atkinson Grimshaw 
John    Atkinson Grimshaw
.............................. 
 Fairy Tales, Mary Dow
 Mary   Gow
.............................
An Offering to Venus, John William Godward  
 John William Godward
....................................
Wolf Song, Joyce Gibson Twilight Song, Wolves
  
Joyce    Gibson
......................... 
The Shortening Winter's Day is Near a Close, Joseph Farquharson 

 A Winter's Morning, Joseph Farquharson

Joseph Farquharson

.............................. 

Ballerina, Herbert James Draper   The Gates of Dawn, Herbert James Draper

 Herbert  James Draper
.......................................... 
 Under the Dock Leaves, Richard Doyle
 Richar   Doyle
................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"