วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Illusions Gallery Art (Set of 4) (ชุดที่4)

A Lily Pond, Hermania Sigvardine Neergaard

Hermania Sigvardine Neergaard

......................... 

Waiting to Cross, Albert Moore The Green Butterfly, Albert Moore Silver, Albert Moore

 Albert Moore
................................. 
   The Farmer's Daughter, Sir John Everett Millais

 Cinderella, Sir John Everett Millais My First Sermon, Sir John Everett Millais

 Sir John Everett Millais

.............................. 

White Veil, Willard Metcalf 

Closing Autumn, Willard Metcalf

Willard Metcalf

.................

 Larramet de Belot, August Louis-Lepere

August Louis-Lepere

........................................

Sunny Day, Isaac Levitan

 Isaac Levitan 

......................

Lake Schlachtensee,  Walter Leistikow

Walter Leistikow

..........................

Flaming June, Fredric, Lord Leighton Bacchante, Fredric, Lord Leighton

Fredric, Lord Leighton

..................................... 

Stitching the Standard, Edmund Blair Leighton My Fair Lady, Edmund Blair Leighton

Edmund Blair Leighton

..................................................

 The Calmady Children, Sir Thomas Lawrence

Sir Thomas Lawrence

..............................

A Distinguished Member   Dignity and Impudence, Edwin Landseer

Edwin Landseer

......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"