วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Illusions Gallery Art (Set of 3) (ชุดที่3)A Bunch of Grapes,
 Andrew John Henry Way
...........................................................
 Girl with Butterfly, Zatzka
 Hans Zatzka
 ............................................
 Choosing, George Frederic Watts
 George Frederic Watts
 ...........................................

 Mariana in the South                         Nymphs Finding the Head of Orpheus, John William Waterhouse

Ophelia, John William Waterhouse              " I am Half Sick of Shadows" said the Lady of Shallot, John William Waterhouse

 The Toilet, John William Waterhouse  Boreas, John William Waterhouse Pandora, John William Waterhouse

John   William Waterhouse
 ............................................

Let the Children Come unto Me, Ford Madox Brown       
Vogelstein, Vogel Von (German, 1788-1868)
 .........................................
 
 
 Girl with the Pearl Earring, Johannes Vermeer
Johannes Vermeer
................
 John James Audubon

Stuck , Franz von   (German, 1863-1928) 
.............................
 
 

 Marianne Stokes
........................................
 Ophelia, Paul Steck
 Paul Steck
...........................
 The First Snow ,Ivan Shishkin
 Ivan Shishkin 
....................................
 Albrecht Schenck
.................................
 
 Fredric Sandys
....................................
Sympathy - Briton Riviere

Briton Riviere
....................................
 Cinderella, Valentine Cameron Prinsep

Valentine Cameron Prinsep 
 .............................................

Sleeping Angel, Leon Jean Basile Penault
Leon Jean Basile Penault
 .............................

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"