วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ดอกบัว Lotushttp://thummada.com/php_upload2/lotus+008.jpghttp://www.bloggang.com/data/lungboon/picture/1216440564.jpg
 บุณฑริก                                                                                                                                              ปทุม
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/425/2425/images/bua3.jpghttp://www.bloggang.com/data/rojin/picture/1212157333.jpg 
                                                                                                                                 สัตตบงกช                                                                                                หลวงสัตตบุษย์  http://www.nokiagang.com/images-upload/images/71338517122009327.jpghttp://img4.imageshack.us/img4/6162/38932099.jpg 
บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-บัวเผื่อน

                                                                                                                                    ฉลองขวัญ
http://fwmail.teenee.com/etc/img2/m87292.jpghttp://www.nokiagang.com/images-upload/images/75979912102009158.jpg 
นางกวักชมพู 

                                                                                                                                     เศวตอุบล หรือ โกมุท      http://www.rspg.org/lotus/lt-7_small.jpg                                                              http://202.143.141.162/web_offline/panmai/wl003_2.jpg
  ชมพูซีลอน                                                                                                   ปริมลาภ
http://file.siam2web.com/kruprem23/2009429_41909.jpg                                                     http://www.nanagarden.com/Picture/Product/400/101815.jpg
  บัวสายใหญ่                                                                                             สัตบรรณ หรือ บัวแดง
http://www.nanagarden.com/Picture/Product/400/102016.jpg                                                http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/903/5903/images/Bua_Central/15_Karn.jpg

  บัวสาย                                                                                                      ธัญกาฬ


บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-บัวเผื่อน บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-บัวเผื่อน ฉลองขวัญ บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-บัวเผื่อน
บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-บัวเผื่อน บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-บัวเผื่อน บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-บัวเผื่อน บัวนางกวักชมพู
บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-บัวเผื่อน บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-บัวเผื่อน บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-บัวเผื่อน บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-บัวเผื่อน
ไจแกนเตีย ไวโอลาเซีย บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-บัวเผื่อน บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-บัวเผื่อน บัวลูกผสมตระกูลบัวผัน-บัวเผื่อน

เศวตอุบล หรือ โกมุท ชมพูซีลอน ปริมลาภ มิชซิสจีซีฮิทธ์คอด
บัวสายใหญ่ สัตตบรรณ หรือ บัวแดง บัวสาย ธัญกาฬ
บัวจงกลนี ดอกบัวจงกลนี ดอกบัวจงกลนีเมื่อตูม  ดอกบัวจงกลนีกำลังจะบาน
บัวกระด้ง ใบเหมือนกระด้ง ดอกบัวกระด้งสีขาว ดอกบัวกระด้งสีบานเย็น ขอบใบพับเหมือนกระด้ง

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"