วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Tribes in Thailand. ชนเผ่าต่างๆในไทย

 
 ชนเผ่า ลีซู(ลีซอ)

   
           

 
         
 


          
          ชุดแต่งกายผู้ชาย    

ชาวเขาเผ่าม้ง

         

                    

                        เด็กชาวม้งเขียว

           

           เครื่องแต่งกายหญิงสาวชาวม้งเขียว


ชาวเขาเผ่าเย้า -เมี่ยน

                       

           

                   

                

                    

                  ชุดแต่งกายผู้หญิงเมี่ยน
                      ชุดแต่งการผู้ชายเมี่ยน
********************************************************************

 
              
        
                 

      

ผู้หญิงโลยหมีอาข่าเด็กหญิงสาวในงานโล้ชิงช้า              อู่โล้อาข่า

  กะเหรี่ยงคอยาว
     
   

     

 

        

         

  กะเหรี่ยง
        

        
    
                   หญิงสาวชาวกะเหรี่ยงที่ยังไม่แต่งงาน
           
                        ชุดผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว

ชนเผ่าลาหู่ (มูเซอ)

 

 

 

 

 

 

 

ชุดแต่งกายลาหู่ญิ      

 

 

 

 

 

 

เต้นจะคึลาหู่นะและชุดหญิงสาวลาหู่นะ

*****************************************

 

         

 

 

 

 
 
             

                        
      
                    

                       

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"