วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ราชวงศ์จักรีไทย Thai royal family. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่1
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒


Image

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่3)

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา


 
 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"