วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ศิลปะไทย Thai art.ศิลปะไทยThai art.
 
 
Sitting Buddha image at Wat Benjabophit

 


 

 

 

 

 

ศิลปะไทยสมัยต่างๆ 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 วัดเบญจมบพิตร


 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 
 วัดปงสนุก

วิหารพระมงคลบพิตร

 พระปรางค์วัดอรุณ

พระวิหารหลวงวัดสุทัศน์

 พระบรมธาตุหริภุญชัย
ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย 1 ใน 8 จอมเจดีย์ ของประเทศไทยที่มีอายุ 1,115 ปี

พระบรมธาตุพนม
 
 พระธาตุนครศรีธรรมราช

 พระบรมธาตุนครชุม
จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม


 วัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ์
  

 


 
จาก phuketcity.olxthailand.com
 

ช้างเอราวัณ


ปฏิมากรรมบนฝาผนังของพระมณฑป
ภาพโดย: สมภพ บุตราช,

 ภาพจิตรกรรมของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์


แกะสลักไม้สัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"