วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ดอกไม้ประจำชาติ The national flower. ราชพฤกษ์  ดอกไม้ ประจำ ราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา    ดอกลำดวนเ  Rumdul 

 
ดอก Dillenia  ดอกไม้ประจำชาติของประเทศ บรูไน ดารุสซาลามดอกพุดแก้ว  ดอกไม้ประจำชาติฟิลิปปินส์   


ดอก Moon Orchid  (กล้วยไม้ราตรี) ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐอินโดนีเซียลีลาวดี เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
ชบา เป็นดอกไม้ประจำชาติของ ประเทศมาเลเซีย
 
 
ประดู่ เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สหภาพพม่า
 
บัว เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 
 
กล้วยไม้แวนด้า เป็นดอกไม้ประจำชาติ  สาธารณรัฐสิงค์โปร์

 


 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"