วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

คติสอนใจภาษาอักกฤษ

ข้อคิดดีๆที่เป็นสำนวนภาษาอังกฤษ(พร้อมแปลไทย) Stop blaming others. Take responsibility
for every area of your life.
อย่าโยนความผิดให้คนอื่น แต่จงรับผิดชอบ
ชีวิตของตนในทุกๆด้าน

Be brave. Even if you're not, pretend to be.
No one can tell the difference.
จงทำกล้าเข้าไว้
ไม่มีใครรู้หรอกว่าเรากล้าจริงหรือไม่จริง

Don't mess with drugs, and don't associate
with those who do.
อย่าไปยุ่งกับยาเสพย์ติด
แล้วก็อย่าไปคบค้าสมาคมกับคนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพย์ติด

Forget the joneses.
ไม่ต้องไปแข่งมั่งแข่งมีกับคนอื่นเค๊า

Make it a habit to do nice thing
for people who'll never find out.
หัดทำสิ่งดีๆ ให้กับคนอื่นจนเป็นนิสัย
โดยไม่จำเป็นต้องให้เค๊ารับรู้

Don't let anyone ever see you tipsy.
อย่าเมาเหล้าให้ใครเขาเห็นเข้าเชียว

Think big thoughts,
but relish small pleasures
จะคิดการใดจงคิดให้ใหญ่ๆเข้าไว้
แต่เติมความสุขสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย

Smile s lot. It costs nothing and is beyond price.
ยิ้มให้มากๆ เข้าไว้ เพราะมันไม่ได้เสียหายอะไร
มีแต่จะได้ด้วยซ้ำ

Never use profanity.
อย่าพูดคำหยาบคายเป็นอันขาด

Learn to listen. Opportunity sometimes
knocks very softly.
จงรู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึง
แบบแว่ว ๆ เท่านั้น

Keep your watch five minutes fast.
ตั้งนาฬิกาให้เร็วขึ้นห้านาที

Never deprive someone of hope;
it might be all thay have.
อย่าทำลายความหวังของใคร
เพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้

Strive for excellence, not perfection.
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลีศ ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ

Be tough minded but tenderhearted.
จงมีความคิดที่แข่งขันกล้าแกร่ง แต่มีหัวใจที่อ่อนโยน

Be punctual
and insist on it in others.
จงเป็นคนตรงต่อเวลา
แล้วเรียกร้องให้คนอื่นตรงต่อเวลาด้วย

Don't waste time responding to your critics.
ใครจะวิจารณ์เรายังไงก็ช่าง ไม่ต้องไปเสียเวลาตอบโต้

Avoid negative people.
หลีกเลี่ยงคนที่มองโลกในแง่ร้าย

Be kinder than necessary.
มีความเมตตาให้มากเกินความจำเป็นเข้าไว้

Give people a second chance, but not a third.
จงให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่สอง แต่อย่าให้ถึงสาม

Never take action when you're angry.
อย่ากระทำการตอบโต้เวลาโมโห

Learn to recognize the inconsequential,
then ignore it
ดูให้ออกว่าอะไรเป็นเรื่องนอกประเด็น
พอรู้แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจ

Wear out, don't rust out.
เหนื่อยได้ แต่อย่าให้ดูโทรม

Don't quit a job until tou've lined up another
อย่ากจากงานที่ทำอยู่ จนกว่าจะได้งานใหม่เรียบร้อยแล้ว

Never criticize ter person who signs your
paycheck. If you ar unhappy
with your job, resign.
อย่าวิจารณ์นายจ้าง ถ้าทำงานกับเขาแล้วไม่มีความสุข
ก็ลาออกเสีย

Be insatiably curious. Ask 'why' a lot.
จงเป็นคนช่างอยากรู้อยากเห็นเข้าไว้
และตั้งคำถามว่า "ทำไม" ไว้ให้มากๆ

Measure people by by the size of their hearts.
not the size of their bank accounts.
วัดคนจงวัดที่ใจ ไม่ใช่วัดที่ตัวเลขบัญชีในธนาคาร

Become the most positive and enthusiastic
person you know.
จงทำตนให้เป็นคนที่กระตือรือร้นที่สุด
เท่าที่เราเคยรู้จัก

Don't carry a grudge.
อย่าเก็บความขุ่นเคืองไว้ในใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

Jason Mraz - "Butterfly"